Cinege

Létszámunk 23 fő.

Idén a Cinege csoport 3 éves, óvodakezdő gyermekekkel népesült be, így napjainkat főként a befogadás, az új környezettel, társakkal való ismerkedés és a szokások elsajátítása határozza meg. Igyekszünk minél könnyebbé tenni a gyermekek számára a szülőtől való elválást és az újdonságok elfogadását. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a Cinege csoport légkörét a feltétlen elfogadás, a biztonságérzet, a cselekvés és játék öröme tegye boldoggá a gyermekek számára. Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek még sokszor ölbe vágynak, így a napirendben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy legyen lehetőség az ölbeli játékokra, mondókákra, éneklésre, mesére, dédelgetésre. Célunk, hogy év végére a most még sokszor egymagában játszó, azonban már érdeklődéssel társai felé forduló gyermekek csoporttá kovácsolódjanak, elfogadják és szeressék az őket körülvevő gyermekeket és felnőtteket.

 

 

“Egy gyermek élete olyan, mint egy
papírlap, melyen minden arra járó
nyomot hagy.”

(kínai közmondás)

Tudjuk, hogy a célok elérése a szülők együttműködésével lehetséges, így nagy gondot fordítunk a velük való jó kapcsolat kialakítására a családlátogatások és napi találkozások, fogadóórák során egyaránt. Csoportszobánkat a kiscsoportosok életkori sajátosságainak megfelelően rendeztük be. Gyermekeinkre a mozgásos késztetettség és az intimitás utáni vágy egyaránt jellemző ebben az életkorban, így kuckós és nagymozgásos tereket egyaránt kialakítottunk a számukra. A vizuális tevékenységek helye kissé szeparált, hogy az elmélyedt alkotást segítsük. Ebben a korban jellemző gyakorló és konstruáló játékok, valamint a kezdetleges szerepjátékok egyaránt szobarészt kaptak, így a játékidő alatt szabadon folyhat babázás, főzőcskézés, építés is. A szoba meghatározó része a „zöld sarok”, ahol afrikai óriáscsigák, akvárium halakkal és leopárd gekkó is otthonra lelt. A csoport kedvence, Tekla a görög teknős ugyan az előtérben lakik a nagy helyigény miatt, de etetésébe, gondozásuk rendszeresen bekapcsolódnak a gyerekeke. Az állatok közelsége több szempontból is igen jótékony, mert azon kívül, hogy az óvodába járás első napjától gyakorolhatják a környezettudatos, felelősségvállaló magatartást, igen könnyű elterelni a síró, kesergő gyerekek figyelmét és megnyugtatni őket reggeli érkezésnél. Mindennapjainkat jellemzi a tevékenykedés, az önállóságra és nyitottságra nevelés, hiszen valljuk, hogy „a gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani” (Galilei).

Óvodánk Örökös Zöld Óvoda, ez már az udvaron is szembetűnik. A nagymozgásos játékok mellett a természet iránti érdeklődését is felkeltjük, bekapcsolódhatnak a növények gondozásába, a madarak körüli tevékenységekbe és megfigyelésükbe, valamint a tavi halak etetésébe is.

A nevelési év során célunk, hogy a gyermekek az óvoda megismerése után egyre több óvodán kívüli élménnyel is gazdagodjanak, így a későbbiekben rövidebb-hosszabb sétákat teszünk a környéken, majd tavasszal ellátogatunk az állatkertbe, sőt buszos kirándulást is tervezünk.

 

Cinege

Az óvodai életet a hagyományainknak megfelelően idén is különböző programok színesítik, mint a Magonc Születésnap, Majális, Sportnap , különböző kiállítások stb. amiken eleinte mint lelkes szemlélődők, befogadók vesznek majd részt a kis cinegék, hogy jövőre már aktív részesei lehessenek a MAGONC Óvoda közösségi életének is.

 

Óvodapedagógusok: Müllerné Nagy Krisztina és Fülöp Fanni

Pedagógiai asszisztens: Szilágyi Katalin

Dajka: Somogyváriné Sipos Szilvi

Galéria