Cinege

     Idén a Cinege csoportosok már középsősök lettek, 20 gyermek /11 lány és 9 fiú / jár a kicsit átrendezett terembe. Igyekeztünk óvodásaik megváltozott igényeihez igazítani a csoportszoba beosztását, az asztalok elrendezését és a játékkészlet frissítését.
     A nyár elteltével csupa lelkes, élményekkel teli gyermek érkezett vissza hozzánk, akiket jó újra átölelni, ölbe venni. Nem győztük hallgatni a sok történetet, nyári eseményt, amit meg akartak osztani velünk – persze valamennyien egyszerre beszéltek, ami érthető a
hosszú távollét után. Néhány héttel később visszatért minden a megszokott óvodai életbe és teljes átéléssel vetették bele magukat a játékba. Változatlanul egyik kedvencük a főzőcskebabaszoba-kirándulás mozgalmas keretek között és a szőnyegi építkezés változatos formában. Ezeket év közben több kiegészítő eszközzel kívánjuk, színesebbé változatosabbá tenni. Fontos, hogy főleg ne egymás mellett játszanak, hanem egymással kooperálva, kommunikálva, összedolgozva kisebb csoportokban.
     Miután egyre érettebbek, elővettünk néhány egyszerűbb társasjátékot is, amiknek a használatát rövidesen mindenki elsajátítja, így karácsonyra bonyolultabbakkal is bővíthetjük a repertoárt. Célunk, hogy a szerepjáték és a konstruálás mellett ezt a játékformát is elsajátítsák.
     Nem csak értelmi és beszédkészségük fejlődött óriásit, hanem mozgásuk is alakult, amit tovább fejlesztünk sok tornával, változatos billenő-lengő-guruló eszközök használatával. Kézügyességük is sokat alakult, már egyre többen készítenek felismerhető rajzokat.
Bármilyen vizuális tevékenységbe örömmel kapcsolódtak be tavaly is, idén ez az eszköztár csak tovább bővül és az ollóhasználatot is bevezetjük. Sok és változatos gyakorlási lehetőséget biztosítunk számukra, hogy kézügyességük, mozgáskoordinációjuk tovább
fejlődhessen.
     A verselés –éneklés továbbra is a mindennapjaink szerves része, mint a környezet megismerése, tapasztalatok gyűjtése. Célunk továbbra is, hogy minél több ismeretet szerezzenek az őket körül vevő világról természeti és társadalmi téren egyaránt. Járunk
kirándulni, megfigyeljük az állatokat, növényeket, környezettudatosan viselkedünk, alakítjuk attitűdjüket. Aktív részesei a teremben élő állatkák gondozásának, ezzel is a felelős állattartás szokását alapozzuk meg. Fontos, hogy megfelelő viselkedési formát alakítsunk ki, amit csak sok-sok gyakorlás során érhetünk el.
     Nagyon jó együttműködés alakult ki a csoportunkba járó gyermekek szüleivel, így
idén is folytatjuk a partneri viszony ápolását és igyekszünk minden alkalmat megragadni a közös programokra. Pl. kiállítások szervezése, karácsony előtti barkács délután, mese est, majális.
     Mindennapjainkat továbbra is jellemzi a tevékenykedés, az önállóságra és nyitottságra nevelés, még több óvodai és óvodán kívüli program, így Cinegéink is aktív részesei lehetnek a Magonc Óvoda Közösségének.

Müllerné Nagy Krisztina és Fülöp Fanni, óvodapedagógusok
Somogyváriné Sípos Szilvia, dajka

Cinege

Galéria