Magonc

logo-330px

Küldetésünk:

 

"A magot gondozzuk, hogy kis leveleket növesztve magonccá cseperedjen.

A magoncot szeretettel óvjuk, szakértelemmel neveljük, képességei szerint fejlesztjük, hogy

edzett, egészséges, érdeklődő csemetévé fejlődve, majdan a környező világért felelősséget érző, kiegyensúlyozott életet élő felnőtté váljon.”

 

Óvodánk

1991. október óta működik Budapest Erzsébetváros Önkormányzatának intézményeként.

A Városligethez közel, tágas udvar közepén áll a kétszintes épület. Szomszédságunkban a Városligeti Bölcsőde színes épülete található. A kezdetben 120 férőhelyes, 6 csoportos óvodát 2005-ben 8 csoportra bővítették. Engedélyezett létszámunk az Alapító okiratunk szerint 179 fő.

A vidám dekorációkkal, színesen és praktikusan berendezett csoportszobákhoz egy-egy felújított, mosdó, öltöző is tartozik.

 Jól felszerelt tornatermünk nem csak a testnevelés foglalkozások színtere. Itt rendezzük meg a gyermekek hagyományos ünnepeit (pl. Mikulás, Karácsony, Anyák napja, Ballagás, Évzáró), a Mesenapot, interakatív kiállításokat, szülős délutánokat, előadóművészek, zenekarok műsorait.

Három kisebb foglalkoztatóban a fejlesztő-, logopédiai foglalkozások zajlanak, ill. az utazó gyógypedagógus szervez tevékenységeket, elfoglaltságokat a sajátos nevelési igényű gyerekeknek.

Só szobánkban kristálysó párával igyekszünk tiszta klímát teremteni, ahol óvodásaink hetirend szerinti és délután csoportjukkal választott időben látogathatnak.

Ebédlőnkben 2 turnusban étkeznek a gyerekek, kulturált, kényelmes körülmények között.

Játszó szobánkban a gyermekek fejlesztő és társasjátékokkal játszhatnak, az itt lévő könyvtárat is látogathatják, természetfilmeket, vetítést nézhetnek, zenét hallgathatnak.

Az aulában "ugrálót" alakítottunk ki, ahol szomorú idő esetén is mozoghatnak a gyermekek. Itt óvó néni felügyelettel mászhatnak, ugrálhatnak, hintázhatnak, bújócskázhatnak a fiúk-lányok.

Két - legutóbb felújított – műfüves, füves, öntött gumi, viacolor burkolattal rendelkező udvarunkon a modern, színes mászókák, hinták, homokozók, egyensúlyozó eszközök változatos mozgások kipróbálására alkalmasak, labdázhatnak, rollerezhetnek, biciklizhetnek a gyerekek.

Tapasztalatokat szerezhetnek a virágágyások ápolásával, egyéb kerti munkákkal kapcsolatban is. Kis kerti tavunk, a csoportok akváriumai, terráriumai az állatokról való gondoskodásra nevelik gyermekeinket. Zöld Óvoda programunkat egyéb, környezettel és természettel kapcsolatos tennivalók is színesítik: rendszeres Állatkerti látogatások, kirándulások, gyümölcs szüret, madáretetés, állatos foglalkozások, Városigeti séták, játszóterek látogatása.

Földrajzi fekvése és az épület adottságai miatt a kezdetektől fogva népszerű volt a szülők körében a Magonc Óvoda. Évről évre túljelentkezés volt/van.

Csoportonként 2-2 főiskolát végzett óvodapedagógus és 1-1 dajka foglalkozik a gyermekekkel. Munkájukat főállású logopédus és fejlesztő pedagógus, két pedagógiai asszisztens segíti. Konyhalány, óvodatitkár alkotja még a 30 tagú munkatársi közösségünket.

Nevelőtestületünk tagjai szakmailag felkészültek, többen szakvizsgával is rendelkeznek: gyógytestnevelő, környezeti nevelő, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, közoktatási szakértő, drámapedagógus, vezető óvónő. Jártasak a bábozásban, kézművességben, mesélésben, éneklésben, zenélésben, játék és egyéb szabadidős tevékenységekben.

Csoportjainkat a gyermekek életkora szerint szervezzük: kis-, középső és nagycsoportjaink maximális létszáma 22-23 fő. Sajátos nevelési iényű gyermekeket is fogadunk.

Természetesen, egyéni kéréseket is igyekszünk figyelembe venni a csoportok alakításakor: barátok, már ismert óvó néni, testvérek, bölcsődés csoporttársak, egyebek.

Változatos tevékenységek szervezésével igyekszünk tartalmas, élményekben, tapasztalatokban gazdag óvodai életet biztosítani óvodásainknak.

Köszönjük megtisztelő figyelmét honlapunk látogatásával!

 

Magonc Óvoda munkatársai

 

Gyakran kérdezik: "Minek a rövidítése? Mi is az a Magonc?

A magonc: magról nevelt kis növény.

Kevesen tudják, hogy régen az óvodásokat "óvoncok"-nak hívták…

 

Óvodánk gesztenyefa sorban, a Városliget közelében van. Erre utal kis figuránk gesztenye teste, makk feje: a gesztenye és a tölgyfa is magoncról nevelkedik. Az egészségnevelés, a mozgás hangsúlyos nevelési programunkban - ezért van torna cipője, nadrágja.

Bartos Viktória művésznő logónk tervezésekor pontosan ráérzett arra, hogy a kapcsolatok alakítása legalább ilyen fontos. A kis virág a barátságot, az egymásra figyelést, a természetről való gondoskodást is jelenti.

Erzsébetvárosi Magonc Óvoda  - Zöld bemutatkozó

 

Intézményünk a 70-es években létesült, amit az utóbbi 5 évben a fenntartónk felújítatott–az épületet és az udvart egyaránt. A közeljövőben tovább folyik a korszerűsítés, a tetőablakok cseréje, fotovoltaikus rendszertelepítése, világítás felújítása.

Óvodánk berendezése folyamatosan újul, a bútorok, játékok beszerzését mindig a kollégákkal együtt tervezi óvodánk vezetője, így az egyéni ízlésnek helyt adva, ám törekedve az összhangra. Az óvodavezetés tudatosan törekszik az energiatakarékosságra, a környezetkímélő anyagok felhasználására, takarékosságra, ár-érték-tartósság arányára az éves beszerzések során is.

Jelenleg 8 csoportba közel 170 gyermek jár hozzánk, akiket vidám, színes környezetben fogadunk. Rendelkezésünkre áll jól felszerelt tornaszoba, só-szoba, játszó-könyvtár szoba.16 óvodapedagógus, 1 fejlesztőpedagógus, 1 gyógypedagógus neveli óvodásainkat, 2 pedagógiai asszisztens, 8 dajka, egy óvodatitkár és egy konyhai dolgozó segíti a nevelőmunkát. A logopédust a Szakszolgálat keretein belül foglalkoztatjuk. A kertészt, a fűtő-karbantartót és takarítót pedig egy külső céggel kötött szerződés alapjánfoglalkoztatjuk.

            Adaptált, tevékenységközpontúnevelési program szerint dolgozunk, kiemelt területünk a környezeti nevelés és az egészséges életmódra nevelés. Igyekszünk az intézményünk és a közvetlen szomszédságunkban lévő Városliget adta lehetőségeket is maximálisan kihasználni helyszíni sétákra, Állatkert és múzeum látogatásra.

            2003-óta Madárbarát kert vagyunk, óvodásaink aktívan bekapcsolódnak a madáretetésbe, itatásba, megfigyelésbe. Rendszeres a kapcsolatunk a Magyar Madártani Egyesülettel, akik remek madarász-ovis előadásokat szerveznek, és évente karbantartják a kihelyezett odúkat, sőt szükség esetén madárfiókák megmentésében is közreműködnek.

            2006-ban elsők között pályáztunk a Zöld Óvoda címre, majd ezt elnyerve egyenes út vezetett három másik pályázat után a 2013-ben megszerzett Örökös Zöld Óvoda címhez. Óvodai munkánk folyamatát meghatározza a környező növény-állatvilág szeretetére, a takarékosságra, a fenntarthatóságra nevelés szemlélete. Környezeti nevelésünk komplex módon áthatja az óvodai életünk mindennapjait.

 

Valljuk, hogy nem csak egy-egy jeles nap alkalmával kell kiemelten kezelni ezt a területet, hanem a mindennapi élet során kell e szerint élni, így épül be a felnövekvő nemzedék életformájába a környezettudatos szemlélet és a környezetért felelős magatartásforma.   Testületünk valamennyi tagja elkötelezetten dolgozik azon, hogy a ránk bízott gyermekeket harmonikus környezet vegye körül, ahol a hétköznapok során változatos lehetőségek állnak a gyermekek rendelkezésre a tapasztalatszerzésre. Fokozatosan sajátítják el,miként óvhatják a természetet, takarékoskodhatnak a földi javakkal.

Pedagógusaink, nevelőink elkötelezettsége és hitelessége meghatározó szerepet játszik ebben a folyamatban, hiszen az óvodások mintakövetése természetes életkori sajátosság.

A zöld tevékenységek és rendezvények koordinálása során ahelyi sajátosságok, lehetőségek mellett figyelembe vesszük a Zöld Óvoda kritériumait is és fokozatosam építjük be napi tevékenységeinkbe és kiállításaink alkalmával is. Egyes zöld ünnepeket óvoda szintre emeltünk, míg a másokat a csoportok éves tervébe építik be az óvodapedagógusaink.

Holisztikus szemléletmóddal közelítjük meg a nevelést, igyekszünk rávezetni a gyerekeket az elemi összefüggésekre, az ember környezetalakító tevékenységére és felelősségére. A szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás természetes tevékenység óvodásaink számára. Az évek során tudatosan valamennyi csoportunknak állatnevet adunk és a termekben, az előtérben is található akvárium vagy terrárium, aminek gondozásába rendszeresen bekapcsolódhatnak a gyermekek.

 

            Az óvodakertünk lehetőségei az utóbbi időben sajnos beszűkültek, mert az udvar felújítása során nagyrészt összefüggő vegyes borítást kapott és kisebb felületenmaradt megművelhető terület, de ezt maximálisan kihasználjuk. Egy tanösvényt alakítottunk ki a két udvarrészt összekötő átjárónál, ahol valamennyi csoport gondoz egy-egy virágládát, megfigyelheti a virágoskertet, bekapcsolódhat a komposztálásba és részt vehet a madáretetésben, madáritatásban, megfigyelésben. Itt található a kis kerti tavunk is, ami nagy érdeklődésnek örvend.

Igen népszerűek interaktív kiállításaink, amiket az óvoda halljában vagy tornateremben szervezünk és délelőtt a csoportok látogatják, délután pedig szüleikkel együtt közösen tekinthetik meg óvodásaink. Ilyen ősszel az Állatok napi rendezvény, tavasszal pedig a Föld napi kiállítás (idén pont alkalmuk is lesz ebbe betekinteni, mert április 16-17-én tartjuk).Ezeket áthatja a játékos cselekedtetés, a tapasztalatszerzési lehetőségek széles tárháza, a szenzitív játékok és az észrevétlen tanulás.

Hagyományunk az Újrapapír napja alkalmával március elején a papírmerítés megszervezése. Ekkor a csoportok turnusokban maguk készíthetnek áztatott pépből papírt, amit később kreatívan felhasználhatnak, tetszésük szerint. Ilyenkor egy rövid, beszélgetéssel egybekötött vetítésen vesznek részt, majd párhuzamosan folyó tevékenységeken, körforgásban vesznek részt: szemét halászat; taktilis érzékelés fejlesztés-válogatás; fa kirakók – játék; mi készül fából, papírból - tárgyak bemutatása és maga a merítés folyamata.

            Évente két alkalommal vesznek részt nagyobb óvodásaink buszos kirándulásokon, amikor távolabbi helyekre visszük a gyerekeket, hogy ismereteket szerezzenek. Fontos szempont, hogy ilyenkor mindig valami természeti érték köré szervezzük a kirándulást: lovas-tanya, tájvédelmi körzet, arborétum, skanzen, tanösvény… Erre igen sok lehetőség van Budapest vonzáskörzetében, amivel élnek is kollégáink.

A Zöld Óvoda Hálózat Egyesületével szorosan együttműködünk, tagjai vagyunk a Környezetünkért Óvodai Egyesületnek, így szakmai konzultációkkal is folyamatosan bővítjük tudásunkat. Évente részt vesz alkalmazotti közösségünk egy-egy zöld témát feldolgozó előadáson.

  Óvodásaink lelkesedése, a szülők véleménye - valamint ez a felkérés is - megerősítést jelentenek számunkra, hogy jó úton haladunk. A nevelőmunkánk következtében nemcsak a gyermekekre, de a családok életére is hatással vagyunk, a szülők visszajelzései nagyon pozitívak, a környezethez kapcsolódó szemléletüketis eredményesen formáljuk. És a mi még elmondható, hogy közben mi felnőtt Magoncosok is nagyon sokat változtunk…