Csiga középső csoport

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.” (Véghelyi Balázs)

csiga330x150

Ennek szellemében mindennapjainkat áthatja a játékosság, a derű, a humor, a mesék világa. Fontosnak tartjuk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtését és a kölcsönös bizalomra épülő kötődések megerősítését. Közösen elfogadott csoportnormák által alakítjuk a gyermekek cselekedeteit, erősítjük a „Mi” tudatot és fejlesztjük a közösségi érzést. Elfogadó, szeretetteljes légkörben, demokratikus irányítással tág teret nyitunk a gyermekek önállósága, tenni akarása és döntési képességének kibontakoztatása felé.

Közös, örömteli élményekre épülő tevékenységek szervezésével és ünnepek, jeles napok hagyományai által biztosítjuk a közösségi magatartás fejlődését, a másokra figyelést, a különbségek elfogadását, a társak és felnőttek tiszteletét, a segítségadást és segítség elfogadását. A közösen átélt élményeken alapuló tevékenységekben a gyermekekkel felfedeztetjük mire képesek, kipróbálhatják önmagukat. Változatos lehetőségeket biztosítunk az egyéni felfedezésekre, a közvetlen környezetünkre való rácsodálkozásra.

Mindenkiben az erősségeiket kiemelve alakítjuk önbizalmukat és pozitív énképüket. Azt erősítjük, hogy minden gyermek saját képességei és egyénisége által a csoportunk értékes tagja. Ezzel fejlesztjük önismeretüket, formáljuk énképüket és bátorítjuk a pozitív önkifejezési, önmegvalósítási törekvéseiket.

Pozitív mintaadással neveljük a gyerekeket a másság elfogadására, annak értékére, hogy mindannyian mások vagyunk, sokféle családból, esetenként más nemzetiséghez tartozva. Megismertetjük a gyerekeket a csoportunkba járó idegen kultúrából eredő kiscsigák (olasz, japán, kínai, vietnámi, horvát) meséivel, dalaival, esetleg ételeivel.

Kiscsoportban bevezetett hagyományaink szerint az idei évben is támaszkodunk a drámapedagógia közösségépítő erejére. Irányított drámajátékokkal formáljuk a gyermekek kapcsolatteremtő és kommunikációs képességeit, gazdagítjuk az érzelmi életüket, felszabadítjuk kreatív energiáikat, fejlesztjük önismeretüket, segítjük a konfliktusok feloldását.

Kiemelt feladatunknak tekintjük az erkölcsi tulajdonságok megalapozását (együttérzés, segítőkészség, figyelmesség, empátia) és az érzelmi, akarati képességek fejlesztését (alkalmazkodás, együttműködés, frusztrációs tolerancia, kivárás).

Szauterné Berger Ildikó és Sztaracsek Regina – óvodapedagógusok

Kovács Szilvia – dajka

 

 

Galéria