Csiga kiscsoport

ikon_uj

„Hüvelykujjam elfogad, mutató ujjam meghallgat,

középső ujjam simogat, gyűrűs ujjam megnyugtat,

a kisujjam úgy szeret, egyre jobb legyen veled!”

20 kisgyermekkel kezdtük meg a nevelési évet, nemek felosztását tekintve egyenlő arányban.

Kiscsoportban legfőbb célunk: szeretetteljes, elfogadó és nyugodt csoportlégkörben, a családi – bölcsődei és óvodai átmenet elősegítése, a gyermekek óvodai beilleszkedésének érzelmi támogatása, a közösségi együttélés alapvető szabályainak elfogadtatása. A gyermekekkel való szeretetteljes, bizalomra épülő kapcsolatok kialakítása. A kiscsoportos életkori sajátosságokhoz igazodó stabil szokás – szabályrendszer, napi – és hetirend bevezetése, amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat. A rugalmasan és fokozatosan bevezetett csoportszokásaink, napirendünk kereteket és kapaszkodókat adnak a gyermekeknek a mindennapokban, segítik az időbeni eligazodást. Megtanulják általuk a különböző tevékenységek sorrendiségét, és a ciklikusan ismétlődő rendszerességgel biztonságérzetet adunk számukra. Fontosnak tartjuk az óvodai és családi közösségi értékek, szokások összehangolását, a szülőkkel való hatékony együttműködést a szocializáció elősegítésében. Lehetőségeink szerint figyelembe vesszük a gyerekek egyéni, speciális szükségleteit és a családok kéréseit mindaddig, amíg azok a gyermekek vagy a közösségünk érdekeit szolgálják, és nem sértik mások jogait. Lehetősséget biztosítunk a szoros testi kontaktus megélésére öleléssel, simogatással, ölbeli játékokkal. Minden gyermekhez egyéni utat keresünk a kapcsolatteremtésben, a vigasztalás módjában. Rövid, 5 – 10 perces tevékenység kezdeményezésekkel és sok – sok önkéntes szabad játékkal törekszünk a gyermekek társas kapcsolatok iránti igényének felébresztésére, a közösségi érzés pozitív élményeinek megtapasztaltatására.  Az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan rituálékat alakítunk ki, amik segítik a gyermekek biztonságérzetét. (pl.: mesehallgatási szokások, altatási szokások) Kiscsigákról szóló versekkel, mesékkel, dalokkal segítjük elő a csigacsoport szellemiségének kialakítását.

Berger Ildikó

Óvodapedagógus

Vámosné Flámis Mariann

Dajka

Csiga Galéria