Csiga nagycsoport

„Tudsz játszani? – Tudok!

És szeretsz is? – És szeretlek is!”

 

csiga1

Ismétlő nagycsoportunkban családiasan kis létszámmal, 12 gyermekkel készülünk az iskolára. A tanulási tevékenységek szervezése, a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása és az alapvető iskolaérettségi képességek fejlesztése mellett, a játékosságnak, a játéknak is teret biztosítunk. Elsősorban drámajáték módszereivel és eszközeivel alakítjuk a közösséget, erősítjük a gyermekek szociális kompetenciáit, a társas kapcsolatokat. Szeretnénk nyílt, együttműködő, alkalmazkodó, aktív gyermekeket nevelni, akik empatikusak, toleránsak és elfogadóak egymással és felnőttekkel egyaránt. Minden gyermekben a kiemelkedő képességeket hangsúlyozva, sikerélményeket biztosítva erősítjük önbizalmukat és pozitív énképüket. Változatos művészeti, mozgásos, konstruáló, kísérletező, játékos tevékenységekben formáljuk kreativitásukat és problémamegoldó gondolkodásukat. Csoportos és egyéni foglalkozások, játékos tevékenységek során fejlesztjük érzékelésüket, észlelésüket, emlékezetüket, ok – okozati összefüggések felismeréseit, környezetükben való eligazodást és tájékozódást, mindazokat az alapvető képességeket, amik a sikeres és örömteli iskolakezdéshez elengedhetetlenek. Mindennapos mesehallgatással, verseléssel és anyanyelvi játékokkal megalapozzuk az olvasástanulást, fejlesztjük a kommunikációs képességeket.

 

Célunk az óvoda tágabb környezetének, a bennünket körülvevő világnak felfedezése séták, kirándulások által. Kiemelt feladatunknak tartjuk a kulturális és esztétikai nevelést, ezért programjaink között szerepelnek múzeumok és színházi előadások látogatása is.

 

Munka jellegű és gondozási tevékenységekben: öltözködésben – testápolásban – étkezésben, az életkoruktól elvárható szinten, egyre nagyobb fokú önállósághoz szoktatjuk őket, ami az iskolában biztonságot ad majd számukra a mindennapos helyzetekben.

Sztaracsek Regina és Berger Ildikó

Óvodapedagógusok

Sebők Anna

Dajka

csiga