Halacska nagycsoport

halacska

A Halacska nagy csoportban jelenleg 20 gyermek jár. A gyerekeket szeretetteljes, és nyugodt, vidám, tiszta, és kulturált környezet veszi körül. A csoportszobánkban galéria van, melyet a gyerekek már biztonságosan használnak és szeretnek.

 A gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégítve, figyelünk az egészségük megőrzésére. Napi levegőzéssel és mozgással edzésben tartjuk a gyermekeket. Szívesen barkácsolunk, próbálkozunk új technikákkal, melyben sok segítséget nyújtunk számukra. Fontosnak tartjuk, hogy a nap folyamán minél többet szabadon játsszanak, és ebben támogatjuk is őket - élményszerzéssel, új eszközök biztosításával.

A képességfejlesztés tevékenységekben ágyazva valósulnak meg, figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, és az életkori sajátosságait.  Tevékenységeink megvalósításában nagy hangsúlyt kap az óvodánk hagyományainak az ápolása, és Zöld Óvodaként a zöld programok is (Magonc Születésnap, Mikulás, Karácsony, Mesenap, Farsang, Termés Ünnep, Állatok világnapja...)

Sokat énekelünk, verselünk, mesélünk, babázunk.  Környezetünkben minden lehetőséget kihasználva, matematikai tapasztalatokhoz juttatjuk a gyerekeinket.

A környezeti nevelés lehetőségeit kihasználva, kísérletezéssel, és sajátélményű megtapasztalással bővítjük az ismeretüket. Felkészítjük a gyermekeket arra, hogy az iskolába való átmenet minél akadálymentesebben történjen. Változatos formában, játékba ágyazva fejlesztjük az iskolaérettséghez szükséges készségeket, képességeket.

Az Örökös Zöld Óvoda címre nagyon büszkék vagyunk, ezért e szellemiségben neveljük a ránk bízott gyermekeket is.

 

Vargáné Dósa Andrea és Figusch Flóra  - óvodapedagógus

Dunai Gáborné  - dajka

Galéria