Maci kiscsoport

„A játék mackó aprócska puhaság.

Könnyedén átölel,

Ahogy a világon semmi más.”

/Jeanne Wylie Torosian/

 

 

maci

A Maci csoportba év elején 17 gyermekkel indultunk, 9 kisfiú és 8 kislány. Az otthonról érkezetteknek, az óvoda életük második szocializációs tere, a csoport egy része azonban már bölcsödébe is járt. Célunk a következő nevelési évben, hogy az óvodai életben a gondozással és a saját személyi higiénékkel kapcsolatos teendőket közös nevezőre hozzuk az otthonról hozott szokásrendszerrel. Ebben a szülők hathatós segítségére számítunk. Célunk, hogy a pedagógusok tanácsait, javaslatait elfogadják, és beépítsék a gyermekeik mindennapi életébe.

Egyik legfontosabb feladatunk és célunk a szociális érzékenység kialakítása, közösségé való kovácsolódás, egymás közelebbről való megismerése, a szeretetteljes légkör kialakítása, keressék és várják el egymás szerető támogatását.

A csoport a gyakorló játék szintjén tart, távolabbi cél, hogy az egymás mellett történő játék, egymással történő játékba forduljon. Egy-egy játéktevékenység időtartama legalább húsz percre egészüljön ki, mely feltétele az elmélyült tartalmas játéknak.

Fokozatosan, rugalmasan ismertetjük meg őket az óvodai élettel, a tevékenységekkel, gyermekmunkával, intézményünk és a csoport jeles napjaival és ünnepeivel. Az élményeken és tapasztalásokon keresztül segítjük a gyermeki látókör kiszélesedését, a közösségen belül érezzék a biztonságos élményekkel, tapasztalatokkal teli légkört.

Az anyanyelvi készséget igyekszünk megalapozni sok mesével, rövid verssel, beszélgetéssel és beszéltetéssel, ebben kérnénk a szülők támogató együttműködését.

A mozgáskultúra fejlődését és kialakítását játékos tornagyakorlatokkal, egyenletes lüktetésre történő mondókákkal és énekekkel segítjük.

Fokozatosan törekszünk egymás elfogadására, a bizalom kialakítására felnőttekkel és a csoporttársakkal egyaránt.

A Maci csoportban nagyon fontos az érzelmek kimutatása, egymás elfogadása, a buzdítás a dicséret, és a sok-sok ölelés.

Franó Andrea és Bajusz Luca

Óvodapedagógusok

Bodnárné Kató Magdolna

Dajka

maci_2

maci