Maci

„ A szeretet boldogító titkot tár fel előttünk:
olyan életet, mely összhangban van
önmagunkkal és minden emberrel.”

I.N. TOLSZTOJ

Ismét véget ért a nyári önfeledt pihenés és ISMÉTLŐ NAGYCSOPORTOSOK lettünk!
Csoportszobánkban nagy átalakítások most nem történtek, a nagyobb tér adta lehetőségeket igyekszünk a továbbiakban is kihasználni, hiszen gyermekeink rengeteget nőttek a nyáron! A sokfajta tevékenység felkínálásához és végzéséhez sok térre van szükségük a gyermekeknek, a meghitt tevékenykedés közben fontos az időnkénti elvonulás, elszeparálódás is.
A napirendünk alakításánál is az életkori sajátosságokat és az egyéni szükségleteket vettük figyelembe az egyéni tapasztalatszerzések által a különböző játéktevékenységeken keresztül.
Fontosnak tartjuk a mindennapi beszélgetéseket, ahol gyermekeink megnyílhatnak és a bennük lévő érzelmeiket megoszthatják velünk és társaikkal.
Továbbra is rengeteget mesélünk, verselünk, énekelünk, barkácsolunk, matematikai tartalmú tapasztalásokat szerzünk a szűkebb és tágabb környezetünkből és lehetőség szerint nagyon sok mozgásos játékot játszunk a nap folyamán.
Ezen tevékenységek közben a gyermekeink ismeretei minél jobban gazdagodnak, rávezetődnek az ok-okozati összefüggések felfedezésére és közben a társas kapcsolataik a közös élmények hatására még jobban elmélyülnek, illetve kibővülnek.
Az idei nevelési évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink külső helyszíneken is egyéni tapasztalásokat szerezhessenek különböző témakörökben. Ennek kapcsán a közlekedés szabályait folyamatosan gyakorolhatják gyermekeink.
Ebben az évben két kirándulást tervezünk, ahol gyermekeink lehetőséget kapnak a természetközeli élmények szerzésére, megfigyelésekre, az önfeledt játékra.
Fontos számunkra ebben a nevelési évben, hogy a maci csoportos gyermekeink érzelmileg megerősödjenek és minél nyitottabban várják az iskolakezdést.ársaikkal.

58_370-330px

Óvodapedagógusok: Franó Andrea és Juhos Jenőné /Julika

Dajka: Bodnárné Kató Magdolna

Galéria