Pillangó nagycsoport

pillango1

A Pillangó csoportba jelenleg 17 gyermek jár, homogén nagycsoportként működünk. A pillék a nyár alatt nagyot nőttek, sokat változtak, de mégis megmaradtak ugyanazoknak a kedves, csupaszív, vidám társaságnak, akiknek megismertük őket.

Igyekszünk pozitív mintául szolgálni a gyermekeknek: tisztelettel és szeretettel fordulunk egymás felé, mindig figyelmesen meghallgatjuk egymást, észrevesszük, ha a környezetünkben valakinek segítségre van szüksége, segítséget kérünk, ha egyedül nem boldogulunk.  Ezt a pillangók egyre inkább kezdik eltanulni tőlünk, egymás irányába nyitott, figyelmes, segítőkész, segítséget kérni képes nagyfiúkká és nagylányokká kezdenek válni.

A gyermek érzelmi biztonságának megteremtése, fenntartása fontos feladatunk, s ehhez szeretetteljes, elfogadó légkört próbálunk biztosítani az óvodai mindennapokban. Igyekszünk mindig szem előtt tartani a ránk bízott gyermekek testi-, lelki-, érzelmi fejlődésének lehetőségét.

Tevékenységközpontú pedagógiai programunkra támaszkodva a gyermekek ismereteit tapasztalatokon, élményeken, játékokon keresztül bővítjük. A közösen végzett tevékenységekkel próbáljuk a közösségi érzést fejleszteni. A pandémia sok szempontból nehezítette a gyermekek szociális érését, de fantasztikus, összetartó közösség alakult ki mostanra!

Próbálunk elég időt és teret hagyni az önállóságnak és a döntéshozás gyakorlásának. A gondozási feladatokban (öltözés, mosdóhasználat, ágyazás, étkezésnél saját maga kiszolgálása) és a munkajellegű tevékenységekben (naposi rendszer, segítség a kertrendezésben, takarításban, növények gondozásban) egyre önállóbbak a gyerekek, többen már a cipőjüket is megpróbálják egyedül bekötni… kisebb-nagyobb sikerrel.

A játék és a mozgás kiemelt helyen van a mindennapjainkban. Fontosnak tartjuk, hogy ezekhez a tevékenységekhez megfelelő szabad teret, inspiráló eszközöket, környezetet és kellő időt biztosítsunk.

Zöld Óvodásként a környezetünkre is figyelünk és szeretnénk, ha minél előbb természetessé válna a gyermekek környezettudatos magatartása. Ennek érdekében szelektíven gyűjtjük a hulladékot, takarékoskodunk a fogyó eszközeinkkel, (pl.: vízzel, papírral, árammal) és a komposztálható hulladékot az óvodai komposztálóhoz visszük, ott hasznosítjuk újra, a csoportban élő állatok és növények gondozásában is segítenek a gyermekek. A környezettudatos szemlélet egyre inkább a mindennapi életünk egyik fő meghatározója. A pazarlást elutasítjuk és támogatjuk a különböző fölöslegessé vált dolgok újbóli felhasználását. Többször alkotunk „szemétből”, kassírozunk újságpapírból stb. Nálunk a fölöslegessé vált kartondoboz biztos újjászületik!

Csoportszobánk berendezését, a bútorok elrendezését a gyermekek életkori sajátosságaihoz és a csoport sajátos igényeihez igazítottuk.

Auner Adrienn és Benke Fanni

Óvodapedagógusok

Estefán Flóra

Dajka

pillangó