Süni nagycsoport

"Csak ott van a szórakozásra való esély, ahol a gyerekek találkoznak."

(Mignon McLaughlin)

ikon

A Süni nagycsoportban 14 gyermek vidám kacaja zengi be a csoportszobát nap mint nap. Ezt a jókedvet igyekszünk megtartani, és ennek érdekében színes és változatos tevékenységekre, szabad játékra biztosítunk számukra megfelelő időt. A nap nagy részét a játék teszi ki, amelybe becsempésszük a képességfejlesztést, az új ismeretek feldolgozását, ismétlését, gyakorlását.

Célzottan, tudatosan, differenciáltan, fokozatosan, az életkori sajátosságokat figyelembe véve fejlesztjük a képességeiket. Ismétlő nagycsoportosok már, így főbb feladatunk az iskolakezdésre való felkészítés.

Nagy hangsúlyt helyezünk a közösségfejlesztésre, az együttműködésre és a kommunikációs készség fejlesztésére.   A Sünis gyermekek nagyon empatikusak, és elfogadók.  Kiemelt figyelemmel vannak a csoportunkban idén csatlakozó gyermekek iránt. Segítik a szocializációs folyamatot, szokás szabályrendszer elsajátítását.

Változatos programokkal, tapasztalatgyűjtéssel, gazdagítjuk a gyermekek ismereteit. A mindennapi mese mellett, bábozunk, dramatizálunk, és verselünk. Szívesen énekelnek, körjátékoznak, alkotnak önállóan. Kirándulások alkalmával a természet által kínált lehetőségek kihasználásával ok okozati összefüggéseket véttetünk észre, bővítjük, mélyítjük a tudásukat. A mozgás iránti vágyukat kielégítjük a mindennapi tornák és napi levegőzés alkalmával.

A Magoncos hagyományok által a gyermekekben erősítjük, hogy Magoncos óvodásnak lenni jó!

Estefan Anetta és Vargáné Dósa Andrea - óvodapedagógusok

Balogh Fruzsina - dajka

Süni Galéria