Süni nagycsoport

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.”

                                                                                       /Mérei Ferenc/

suni1

A Süni nagycsoportban 18 gyermek felszabadult, vidám kacaja zengi be a csoportszobát nap mint nap. Ezt a jókedvet igyekszünk megtartani, és ennek érdekében színes és változatos tevékenységekre, szabad játékra  biztosítunk számukra megfelelő időt. A nap nagy részét a játék teszi ki, amelybe becsempészük a képességfejlesztést, az új ismeretek feldolgozását, ismétlését, gyakorlását.

Célzottan, tudatosan, differenciáltan, fokozatosan, az életkori sajátosságokat figyelembe véve fejlesztjük a képességeiket. Észrevétlen készítjük fel a gyermekeket az iskolakezdésre.

A közösségfejlesztésre nagy hangsúlyt helyezünk. Az együttműködés és a kommunikáció elengedhetetlen a társas kapcsolatok jól működésében. A Sünis gyermekek nagyon empatikusak, és elfogadók.  Kiemelt figyelemmel vannak a csoportunkban idén csatlakozó idegenajkú gyermek iránt. Segítik a szocializációs folyamatot, szokás szabályrendszer elsajátítását.

Élményekkel, tapasztalatgyűjtéssel, és kulturális programokkal gazdagítjuk a gyermekek ismereteit. Mesélünk, bábozunk, verselünk. Szívesen énekelnek, barkácsolnak önállóan. Kirándulások alkalmával a természet által kínált lehetőségek kihasználásával ok okozati összefüggéseket véttetünk észre, bővítjük, mélyítjük a tudásukat. A mozgás iránti vágyukat kielégítjük a mindennapi tornák és napi levegőzés alkalmával. Megjelent a csapatjáték öröme, ami sok lehetőséget nyújt a gyermekek kooperációs képességeinek a fejlesztésében.

A Magoncos hagyományok által a gyermekekben erősítjük, hogy Magoncos óvodásnak lenni jó!

Estefan Anetta   Vargáné Dósa Andrea

Óvodapedagógusok

Balogh Fruzsina

Dajka

süni