Fejlesztőpedagógus

A tanköteles korú gyermekek minden év szeptemberében egy szűrővizsgálaton vesznek részt, amely során megvizsgáljuk az eredményes iskolakezdéshez szükséges részképességeket. Többek közt a kognitív funkciók (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás), a mozgás, a beszéd és a szociális érettség területeit.

Ha elmaradást, gyengébb területet észlelünk, fejlesztő foglalkozást javaslunk a szülőknek, amelyek órarend szerint, rendszeres időben, egyénileg vagy kiscsoportos formában, az óvodában délelőtti időpontban kerül sorra.

A fejlesztendő területek ismeretében célirányosan, játék közben ügyesednek a gyerekek. A foglalkozás során számos képességfejlesztő játékkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, melyek megunhatatlanok, másrészt pedig pedagógiai szempontból is több terület javulását segíti elő. A közös játék során fejlődik a feladattudatuk, a kitartásuk és az együttműködési készségük is.

Az óvoda felszerelt tornateremmel rendelkezik, ahol mozgásfejlesztésre is lehetőség van. A nagymozgások gyakorlása, valamint az egyensúlyfejlesztő eszközök hozzájárulnak a koordinációs és kondícionális képességek fejlődéséhez. A mozgás koordinációját fejlesztő eszközök segítik a mozgást alapozó erő, izomtónus, rugalmasság, egyensúlyérzék finomabbá válását.

Töltési Katalin

fejlesztő pedagógus

 

fejlesztő