Logopédia

2017-től kötelező jelleggel szűrünk minden 3. életévet betöltött gyermeket.

Vizsgáljuk a gyermek szókincsét, mondatalkotását, beszédészlelését - megértését először egy szülői kérdőív, majd logopédiai vizsgálat formájában.

Az eredményekről a kiszűrt gyermekek esetében fogadóórán adunk tájékoztatást. Ezek a gyermekek heti 2 alkalommal terápiában részesülnek.

Az 5. életévüket betöltött és tanköteles korú gyermekek esetében is nézzük az anyanyelvi területeket (úgy mint: szókincs, mondatalkotás, beszédészlelés, beszédmegértés, rövid és hosszútávú hallási emlékezet), valamint a szem-kéz koordinációt, látáson alapuló differenciálást, emlékezetet, amelyek tájékoztatást adnak az olvasást- írást megalapozó képességekről.

A vizsgálati eredményekről a szülőket szintén fogadóóra keretén belül tájékoztatjuk.

A fejlesztésre szoruló gyermekekkel órarend szerint foglalkozunk.

A probléma súlyosságtól függően a foglalkozásokon 1-3 gyermek vesz részt, heti 1-3-szori gyakorisággal.

logopedia

Előfordul, hogy külső szakember vizsgálatát, terápiáját kérjük. Ekkor a kerületi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat áll rendelkezésünkre vagy külsős fül-orr-gégész, audiológus, fogszabályzó szakorvos vizsgálatát kérjük.

A fejlesztés/terápia sikerességét döntően befolyásolja a szülői hozzáállás.

Fontos kiemelni, hogy a szülők éppen olyan fontos tagjai a fejlesztő teamnek, mint a logopédus vagy a fejlesztő pedagógus, ugyanis az otthoni gyakorlás elengedhetetlen a fejlődéshez.

Fehérné Vancsura Eszter
Logopédus